:
PPT prezentacije

PPT prezentacije vidljive su u izborniku nakon prijave putem AAI identiteta.


Socijalno pravo
Studij: Socijalna politika - 2. semestar
Šifra: 69785
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Potočnjak
Izvođači: dr. sc. Iva Bjelinski Radić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac - Predavanja
prof. dr. sc. Ivana Grgurev - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 26. 06. 2023.
  • 10. 07. 2023.
  • 29. 08. 2023.
  • 12. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalno pravo Socijalna politika - 2. semestar
7.0 69785
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Željko Potočnjak

Petkom u 10 sati. Zbog epidemije putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/wnw-ooso-cjk?authuser=0 

Tkalčićeva 48-50
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Iva Bjelinski Radić (Predavanja)

Ponedjeljkom u 14.00 sati - online putem Google Meet poveznice: http://meet.google.com/jmi-sgiw-aeb

(uz prethodnu najavu na e-mail iva.bjelinski@pravo.hr) 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 40 (4. kat - potkrovlje)
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac (Predavanja)

Srijedom u 17 sati (uz prethodnu najavu na e-mail: viktor.gotovac@pravo.hr)

 

Gundulićeva 10, soba 11
prof. dr. sc. Ivana Grgurev (Predavanja)

Ponedjeljkom od 14 sati. Konzultacije se održavaju online, zbog epidemiološke situacije, putem Google Meet linka: https://meet.google.com/iyf-vgpz-nzc

Trg Republike Hrvatske 14, soba 44
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa (Predavanja)

Četvrtkom u 11 sati.

Gundulićeva 10, soba 13
Literatura
Potočnjak, Željko; Trgovac, Sanja; Prava iz socijalnog osiguranja i socijalne skrbi u postupcima apstraktne kontrole ustavnosti zakona, u: Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić (ur.Kačer, Momčinović, Žuvela); Novi informator (2009), str. 165-227
Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea; Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom pravu, u: Perspektive antidiskriminacijskog prava (ur. Potočnjak, Grgurev, Grgić); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 1-48
Ivana Vukorepa; Mirovinski sustavi; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2012), str. 94-164; 165-227
Bejaković, Predrag; Gotovac, Viktor; Aktivnosti na gospodarskom oporavku u Republici Hrvatskoj s naglaskom na tržište rada; Revija za socijalnu politiku, 18(2011), 3, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2011), str. 331-355
Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020.; Narodne novine 116/2012, str
Nestić, Danijel, ur.; Izazovi i mogućnosti za ostvarenje primjerenih starosnih mirovina u Hrvatskoj; raspoloživo na web stranici: http://www.eizg.hr/hr-HR/Izazovi-i-mogucnosti-ostvarivanja-primjerenih-starosnih-mirovina-u-Hrvatskoj-702.aspx.; Zaklada Adris i Ekonomski institut (2011), str
Mihaljek, Dubravko.; Kako financirati zdravstvo u doba financijske krize?, u: O zdravstvu iz ekonomske perspektive (ur: Maja Vehovec); Ekonomski institut, Zagreb (2014), str. 29-50
Broz, Tanja; Švaljek, Sandra; Financiranje zdravstva u Hrvatskoj: od reforme do reforme, u: O zdravstvu iz ekonomske perspektive (ur: Maja Vehovec); Ekonomski institut, Zagreb (2014), str. 51-75
Potočnjak, Željko; Vukorepa, Ivana; Drugi mirovinski stup: prijepori i moguća poboljšanja, Zbornik 56. susreta pravnika / Miladin, Petar; Giunio, Miljenko (ur.),; Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu (2018), str. 231-271
Opis predmeta
Uvod u socijalno pravo (pojmovi, filozofija i politika o socijalnom pravu). Odnos socijalnog prava i drugih grana prava. Povijesni razvoj socijalnog prava te društveni, gospodarski i tehnološki kontekst razvoja. Sistematizacija javnih socijalnih sustava. Međunarodni i domaći izvori socijalnog prava. Razvoj i oblici privatnih i javnih mirovinskih sustava u svijetu. Organizacija i reforma sustava mirovinskog osiguranja u RH. Mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti naspram mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje. Osigurane osobe, prava i uvjeti za stjecanje prava iz sustava mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti (I. mirovinskog stupa) i obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. i III. mirovinskog stupa). Osnovni modeli upravljanja rizicima u mirovinskim sustavima individualne kapitalizirane štednje. Utjecaj demografskih, gospodarskih i socijalnih čimbenika na razvoj i održivost sustava mirovinskog osiguranja. Organizacija zdravstvenog osiguranja u svijetu i u RH. Osigurane osobe, prava i uvjeti za stjecanje prava iz obveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Demografski, gospodarski i drugi čimbenici razvoja zdravstvenih sustava. Organizacija sustava i prava za vrijeme nezaposlenosti. Sustav socijalne skrbi, prava i korisnici. Različite vrste obiteljskih davanja. EU uredbe o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti - općenito, osobni i materijalni djelokrug, teritorijalno važenje, opća i posebna načela. EU uredbe o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti - posebna pravila o koordinaciji za pojedina davanja. Problemi djelomične privatizacije socijalne sigurnosti. Istraživanja u području socijalnog prava, koncipiranje politika za rješavanje odabranih pitanja te uobičavanje pravnih rješenja za ta pitnja.
Ispitni rokovi
26. 06. 2023.
10. 07. 2023.
29. 08. 2023.
12. 09. 2023.
Obavijesti