PRIVATE INTERNATIONAL LAW:
Private International Law
Chair of Private International Law
Private International Law
Study: Law - 7. semester
Code: 44351
ECTS: 8.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
izv. prof. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar
izv. prof. dr. sc. Tena Hoško
Exam dates:
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Exam registration: Studomat
Basic data
Private International Law Law - 7. semester
8.0 44351
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Vilim Bouček

Tuesdays, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, room 4
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Tuesdays, 10-11.30.

Ćirilometodska 4, room 21
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Tuesdays, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, room 5
izv. prof. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar

Anytime with announcement by email (drotar@pravo.hr)

Ćirilometodska 4, room 47
izv. prof. dr. sc. Tena Hoško

Onilne (Google Meet) based on individual arrangment.

Ćirilometodska 4, room 57
Literature
REQUIRED: SAJKO, Krešimir; Međunarodno privatno pravo, 5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, , Zagreb, .; Narodne novine (2009), str. 7.-70., 76.-237., 242.-286., 292.-313
REQUIRED: VUKOVIĆ, Đuro; KUNŠTEK, Eduard; Međunarodno građansko postupovno pravo,; Zgombić i partneri (2005), str. 1.-267., 415.-580
REQUIRED: SAJKO, Krešimir, SIKIRIĆ, Hrvoje, BOUČEK, Vilim, BABIĆ, Davor, TEPEŠ, Nina; Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava; Informator (2001), str. 43.-45., 80.-90., 115.-122
REQUIRED: BOUČEK, Vilim, Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu i izabrana pitanja mjerodavnog prava, Narone novine, Zagreb, 2021., str. 3-52; 65-337.
REQUIRED: SIKIRIĆ, Hrvoje; Zakon o međunarodnom privatnom pravu; Tradicionalno XXXIII. Savjetovanje - Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Godišnjak 25., Organizator (2018), str. 61.-140
REQUIRED: BOUČEK, Vilim, Stvarni statut u hrvatskom ZMPP-u iz 2017., Zbornik PFZ 71(2021),5; str. 681-714.
REQUIRED: Zakon o međunarodnom privatnom pravu, NN br. 101/2017, 67/2023
REQUIRED: Zakon o arbitraži, NN br. 88/2001
REQUIRED: Pomorski zakonik, NN 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013, 26/2015; , str. čl. 969. st. 1. toč. 2. i čl. 270
REQUIRED: Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu mjerodavnom za ugovorne obveze ("Rim I");
REQUIRED: Uredba (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu mjerodavnom za izvanugovorne obveze ("Rim II");
REQUIRED: Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (preinačena);
REQUIRED: Uredba (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i ovrsi odluka i prihvaćanju i ovrsi javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju -; , str. čl. 1.-12., 20.-31., 34.-35., 62.-63., 69., 83.-84
REQUIRED: Uredba Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i ovrsi sudskih odluka te suradnji u stvarima uzdržavanja; , str. čl. 1., 3.-7., 15
REQUIRED: Haški protokol od 23. studenoga 2007. o pravu mjerodavnom za obveze uzdržavanja; , str. čl. 3.-8
REQUIRED: Uredba Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (preinaka) - čl. 1., 3.-7.
REQUIRED: Uredba Vijeća (EU) 2016/1103 od 24. lipnja 2016. o provedbi pojačane suradnje u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznanja i ovrhe odluka u stvarima bračnoimovinskih režima; , str. Čl. 1., 4.-11., 20.-22., 26
REQUIRED: Uredba Vijeća (EU) 2016/1104 od 24. lipnja 2016. o provedbi pojačane suradnje u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznanja i ovrhe odluka u stvarima imovinskih posljedica registriranih partnerstava; , str. čl. 1., 4.-11., 20.-22., 26
RECOMMENDED: SAJKO, Krešimir, SIKIRIĆ, Hrvoje, BOUČEK, Vilim, BABIĆ, Davor, TEPEŠ, Nina:; Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava; Informator (2001), str. IV. Teze za hrvatski Zakon o međunardnom privatnom pravu
RECOMMENDED: BOUČEK, Vilim, Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu i izabrana pitanja mjerodavnog prava, Narone novine, Zagreb, 2021., str.  53-64
RECOMMENDED: MATIĆ, Željko; Međunarodno privatno pravo - posebni dio, Izabrana poglavlja; (1982)
RECOMMENDED: SAJKO, Krešimir; Međunarodno privatno pravo, 5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje; Narodne novine (2009), str. I.4.2.2.2. Unifikacija prava Europske zajednice (od 70. do 76. stranice) II.11.6. Primjena stranog prava u common law državama (od 237. do 242. stranice) III.3. Moderne metode u SAD (od 359. do 379. stranice) IV.2. Rimska konvencija o mjerodavnom pravu za ugovorne obveze iz 1980. (od 413. do 428. stranice) Dodaci (od 508. do 561. stranice; od 589. do 597. stranice i od 623. do 629. stranice)
Description
Private international law is a branch of domestic law that uses conflict of laws rules, overriding mandatory rules and the specific substantive rules to govern private law situations with an international element.
The course Private International Law also includes lectures on international civil procedural law. The subject of international civil procedure law is civil procedure with an international element (international jurisdiction of the courts and other bodies in civil matters, recognition and enforcement of foreign judgments and arbitral awards, presentation of evidence, delivery, enforcement, etc.).
Private law situations with an international element. Historical development of private international law. Sources of private international law. International civil procedure law. European private international law. Harmonization of Croatian private international law with the European.
Exam dates
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.